Hämtningsveckor för fritidsabonnemang 2024

För er fritidsboende som valt ett fritidsabonnemang hämtas avfallet nedanstående veckor

Se fullständigt schema på www.okrab.se/hamtning/tomningskalender/

 

Vid hämtning udda veckor


vecka 1, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 och 45


Vid hämtning jämna veckor


vecka 2, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 och 46