Hämtningsveckor för fritidsabonnemang 2021

För er fritidsboende som valt ett fritidsabonnemang hämtas avfallet nedanstående veckor

Se fullständigt schema på www.okrab.se/hamtning/tomningskalender/

Tänk även på att ni som haft hämtning jämna veckor 2020 har tömning udda veckor 2021 och tvärtom. Detta beror på att vi hade 53 veckor 2020

Vid hämtning udda veckor


vecka 1, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 och 45


Vid hämtning jämna veckor


vecka 2, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 och 46