Hushållsavfall

I tätorterna

I tätorterna sorterar vi sedan 2011 matavfall och brännbart restavfall var för sig i separata kärl. De båda kärlen töms vid samma tillfälle i en sopbil med två olika fack.

Matavfallskärlen är bruna och rymmer 140 liter.

Kärlen för restavfall är gröna och för ett vanligt hushåll är normalstorleken 190 liter. Restavfallskärlen finns även i storlekarna 140, 370 och 660 liter.

På landsbygden och i fritidsbyarna

På landsbygden och i fritidsbyarna har matavfallsinsamling införts fr.o.m. 1 april 2017. I dessa områden använder vi gröna 370-liters kärl som är indelade i två olika fack, ett för matavfall och ett för restavfall.

Läs mera om de kärl som används för matavfallssortering här

Några saker att tänka på inför avfallshämtningen

  • Kärlen ska ställas ut till gatan/vägen senast kl 6.00 på tömningsdagen. Hjulen och handtagen man drar kärlen i ska vara vända utåt mot sopbilen.
  • Under midsommarveckan samt jul- och nyårsveckorna kan det bli ändrade hämtningsdagar men övriga helgdagar hämtas avfallet som vanligt. Information om ändrade hämtningsdagar finnas alltid här och i vårt informationsblad Till dig som kund som skickas ut med renhållningsfakturan.
  • Tidningar och förpackningar ska lämnas för återvinning på en återvinningsstation eller återvinningscentral och ska inte läggas i sopkärlet. 
  • Farligt avfall får absolut inte läggas i sopkärlet utan måste tas omhand separat. Exempel på farligt avfall är batterier, elektriska apparater, rengöringsmedel, färg- och lackrester. Läs mer
  • Paketera avfallet väl för att undvika att det flyger omkring vid tömningen. Detta är särskilt viktigt om du har dammande avfall såsom sot, aska eller strö från smådjursburar. Lägg avfallet i dubbla påsar och knyt för ordentligt så att chauffören slipper få det över sig vid tömningen.
  • Transport- och gångväg måste hålla en viss standard. Det ska vara fri sikt och god framkomlighet på vägen. Underlaget ska vara jämnt och hårdgjort utan trappor och branta lutningar. Läs mer om vilka bestämmelser som gäller för framkomlighet här.

Om avfallshämtningen uteblir

Utebliven tömning kan anmälas på hemsidan under Kundtjänst eller genom att kontakta kundtjänst, kundservice@okrab.se eller 0414-285 70.

Tänk på att kärlen måste ha varit utställda till gatan senast kl 6.00 på tömningsdagen. Hjulen och handtagen man drar kärlen i måste vara vända utåt mot gatan. Vid vissa veckor med helgdagar kan avfallet hämtas på annan dag.

Vem ansvarar över sopkärlen?

Sopkärlet som redan finns eller ställs ut vid fastigheten lånas ut av Ökrab. Skulle olyckan vara framme och kärlet förstörs eller försvinner blir fastighetsägaren betalningsansvarig.

Det är även fastighetsägarens ansvar att se till att kärlen tvättas vid behov, speciellt under den varma årstiden. Ett illaluktande sopkärl är inte trevligt - varken för chauffören som ska tömma, för dig själv eller andra förbipasserande.