Hämtning av trädgårdsavfall

För att slippa köra iväg trädgårdsavfallet till återvinningscentralen kan det vara bekvämt att ha ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Man har då ett kärl som endast är avsett för komposterbart trädgårdsavfall och som töms varannan vecka under perioden mitten av mars till november, totalt 19 gånger per år.

I kärlet lägger man komposterbart trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, t ex ogräsrens, löv, gräs- och häckklipp, barr, blast, ris, vissna plantor, grönsaksrester och bär. Avfallet ska läggas löst i kärlet, det vill säga utan påsar eller säckar.

Det finns två kärlstorlekar att välja på - 190 och 370 liter.

För aktuella priser se renhållningstaxan under Avgifter.

När hämtas trädgårdsavfallet

Kärlet ska ställas ut till gatan eller vägen senast kl 6.00 på hämtningsdagen, men enklast är det ju att ställa ut det kvällen före. Hjulen och handtaget man drar kärlet i ska vara vända utåt mot gatan.

Tänk på att vid vissa veckor med helgdagar kan hämtningsdagen ändras. Läs mer om hämtning vid helgdagar här.

Hämtningen pågår under v 11-48 varje år, schemat för 2024 hittar du i tömningskalendern här. Tänk på att schemat kan ändras under året, följ därför ert schema på tömningskalendern

Något att tänka på

Lägg inte jord, sten, sand och grus i behållaren. Det är inte heller tillåtet att lägga rotvältor, blomkrukor, plastpåsar eller annat avfall som inte är komposterbart.

Skaka av grästuvor och dylikt ordentligt så att jorden försvinner. Kärlet blir alldeles för tungt annars och om chauffören bedömer att kärlet är för tungt töms det inte. Tänk på att ett 190-liters kärl får väga max 40 kg och ett 370-liters kärl max 75 kg. Man ska kunna dra kärlet utan problem.