Var kan jag lämna mitt avfall?

På följande ställen kan du lämna ditt utsorterade avfall:

Återvinningsstationer

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens små stationer med behållare för hushållens tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.
Läs mer

Miljöstationer

Små bodar där du lämnar ditt hushålls farliga avfall och de finns på Sysavs bemannade återvinningscentraler. Det är viktigt att allt farligt avfall sorteras ut och lämnas in så det kan tas om hand på ett säkert sätt. Det får inte hamna bland de vanliga soporna eller spolas ned i avloppet. Företag med farligt avfall hänvisas att kontakta Sysavs kemiavdelning, 040-635 19 00.

Återvinningscentraler

På Sysavs bemannade centraler i Simrishamn, Tomelilla och på Måsalycke utanför S:t Olof kan du lämna det mesta av ditt utsorterade avfall från hushållet, även tidningar, förpackningar och farligt avfall.
Läs mer

Samlaren

Samlaren är ett specialbyggt skåp för insamling av batterier, lampor och småelektronik ute i butiker. Finns för närvarande i ICA-butikerna i Borrby, Brösarp, Gärsnäs, Hammenhög och Tomelilla. 
Läs mer

Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs avfallsanläggning på Måsalycke utanför S:t Olof tar emot avfall från framför allt företag och verksamheter.
Läs mer

Hyra en container

Ökrab hyr enbart ut containers till företag som har hushållsavfall eller därmed jämnförbart avfall som annars skulle läggas i avfallskärl

Privatpersoner som vill hyra en container ombedes kontakta någon av de aktörer som finns i området.

Akkafrakt 0411-14160

Mobiltoalett Syd 0417-23220

Prezero 0417-28260