Sortera förpackningar och tidningar

De flesta förpackningar vi använder idag kan återvinnas och bli till nya förpackningar. De ska därför lämnas till en återvinningsstation istället för i sopkärlet. Detsamma gäller för tidningar som blir till nytt papper. Det är vår skyldighet att sortera ut allt som kan återvinnas!

Bor du i hyreshus eller en bostadsrättsfastighet kan din hyresvärd eller förening ha ordnat med insamlingsbehållare för förpackningar och tidningar där du bor, kontakta Ökrab på 0414-28570 eller kundservice@okrab.se för offert

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till cd-skivor, DVD-filmer och kuvert. De ska läggas i den vanliga soppåsen.

Vad sorteras som tidningar?

Som tidningar räknas dags- och veckotidningar, broschyrer, kataloger, reklamblad, tidskrifter och pocketböcker. Även skrivpapper kan sorteras som tidningar.

Kuvert och post it-lappar lägger du däremot i din vanliga soppåse eftersom de ofta innehåller ett lim som inte är vattenlösligt och därför ställer till med problem i återvinningsprocessen.

Hur sorterar jag min förpackning?

På kommunernas gemensamma hemsida sopor.nu finns en hel del tips på hur man sorterar både förpackningar och tidningar. Ibland kan det vara svårt att veta hur vissa förpackningar ska sorteras så det kan vara till hjälp att läsa deras sorteringsanvisningar. Deras informationsblad "Tack för att du återvinner" finns dessutom på 23 olika språk.

Frågor eller synpunkter på återvinningsstationerna

Har du frågor eller synpunkter på städning eller tömning av containerna på din återvinningsstation? Felanmäl på vår hemsida sopor.nu eller till Sysvs kundtjänst 040-6351800

Sortering med fyrfackskärl införs 2026

Regeringen har beslutat att samtliga hushåll skall ha möjlighet att sortera sina förpackningar vid fastrigheten senast den 1 januari 2027. Ökrab planerar att införa systemet den 1 april 2026. Anledningen till att det dröjer är främst långa leveranstider av nya fordon för närvarande. Vi kommer att informera om projeket löpande här och i våra nyhetsbrev, vi ser fram emot att kunna införa denna förbättring för våra kunder