Behöver du fler matavfallspåsar?

För att undvika att matavfallspåsarna tar slut så gör i god tid något av följande beroende på hur du bor:

Om du bor i villa

Kläm i god tid fast en tom matavfallspåse i locket på matavfallskärlet så lämnar chauffören en ny omgång påsar vid någon av de närmaste tömningarna.

Påsar finns även att hämta på återvinningscentralerna i Simrishamn, Tomelilla och på Måsalycke utanför S:t Olof.

Om du bor i hyreshus

Kontakta istället din hyresvärd, bovärd eller vaktmästare för nya påsar.

Kläm fast påsen så här!