Påsarna förvarar avfallet bäst

Matavfallet som du sorterar ut lägger du separat i en brun papperspåse. Påsen bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir även den till biogas. Den bruna påsen är specialtillverkad av vattenavvisande och våtstarkt papper så den är hållbar även när den är fuktig.

Använd den bruna påshållaren

Använd alltid den bruna påshållaren du fått av Ökrab så håller påsarna mycket bättre. Eftersom det kommer in luft både underifrån, från sidorna och ovanifrån kan fukten från matavfallet avdunsta och påsen hålls torrare. Det luktar även mindre då. Ställs påsen i en vanlig hink hindras cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. Vik gärna ned kanten på påsen så står den stadigare.

Byt påse ofta

Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen och förslut påsen innan den slängs. Finns det en klisterremsa på påsen kan du dra av skyddspappret, rulla ned och klämma till. Byt påse ofta, minst var tredje dag, även om den inte är full.

Använd inte plastpåsar!

Även om plastpåsarna är komposterbara/nedbrytbara eller gjorda av så kallad bioplast ska de inte användas. De orsakar driftstopp i behandlingsprocessen eftersom de fastnar i roterande maskindelar.

Så här får du nya matavfallspåsar

Du får nya påsar genom att i god tid klämma fast en tom matavfallspåse i locket på matavfallskärlet. Chauffören lämnar då en ny årsförbrukning påsar till dig vid kommande tömning.

Bor du i lägenhet kontaktar du istället din hyresvärd, bovärd eller vaktmästare för nya påsar.

Matavfallspåsar finns även att hämta på Sysavs återvinningscentraler i Simrishamn, Tomelilla och på Måsalycke.