Vad är farligt avfall?

Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall och ska därför aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det innebär att produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Det är viktigt att källsortera så mycket som möjligt men att sortera ut och lämna in farligt avfall är det allra viktigaste.

Exempel på farligt avfall

Färg, lim- och lackrester, batterier, lågenergilampor, lysrör och lösningsmedel som lacknafta, aceton, terpentin och bensin. Viss kosmetika är också skadligt, till exempel parfym, hårfärgningsmedel och nagellack.

Även elektroniska apparater, dvs allt med sladd eller batteri, räknas som farligt avfall eftersom de kan innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen som är skadliga för miljön och människan.

Var kan jag lämna farligt avfall?

Företag och verksamheter

Företag och verksamhetsutövare hänvisas till Måsalycke avfallsanläggning med sitt farliga avfall där det kan lämnas mot avgift. Mer information finns på Sysavs hemsida. Vid frågor kontakta Sysavs kundtjänst, 040-635 18 00