Sortera avfallet och spara miljön

Om vi sorterar vårt avfall bättre kan vi få mer nytta av det material och den energi som faktiskt finns i det. Vi slänger alldeles för mycket sopor och mycket av det helt i onödan.

Varje år kastas till exempel 54 kg ätbar mat och dryck per person som hade kunnat konsumerats om det hanterats på annat sätt. En tredjedel av all producerad mat i världen går till spillo varje år. Det är ett enormt slöseri med jordens resurser. Vi har ju bara ett jordklot.

Det blir mindre avfall om du sorterar. Och det är ju något som vi alla också är skyldiga att göra!