Nu är det vår tur!

Vi vet att fler återvinner mer när kärlen finns nära hemmet och att återvinna så mycket som möjligt är viktigt för dig, din kommun och vår värld.

26 skånska kommuner har redan bytt till fyrfackskärl. Nu är det vår tur att få lekande lätt att återvinna rätt.

Under våren 2026 börjar Simrishamn- och Tomelilla kommuner att införa fyrfackskärl. Det innebär att du som är villa- eller fritidshusägare kan källsortera det mesta av ditt avfall hemma i stället för att behöva åka till återvinningsstationen.

Information och fyrfackskärl

Här på vår sida för fyrfackskärl går det att hitta information som löpande kommer uppdateras under projektets gång. Du som är fastighetsägare i Simrishamn- eller Tomelilla kommun kommer dessutom få information i din brevlåda före sommaren 2025. Under våren 2026 startar införandet av fyrfackkärl. I god tid innan det är dags för just din fastighet att få de nya fyrfackskärlen så kommer ett utskick till dig och dina grannar. Och när kärlen sedan levereras så vill vi förstås att du ska ha lätt att sortera rätt. Därför tar vi fram en sorteringsguide som levereras tillsammans med kärlen.

En återvinningsstation utanför din dörr

Med två fyrfackskärl kommer du få en egen återvinningsstation utanför din dörr. Här kan du sortera det mesta avfall som du får i ditt hushåll.

Kärl 1 töms varannan vecka. Här sorteras matavfall, plastförpackningar, färgade glasförpackningar och tidningar.

Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här sorteras pappersförpackningar, restavfall, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Vi skickar även med en E-låda med tre fack där det går att sortera batterier, glödlampor och mindre elektronik som exempelvis sladdar.

För att sorterat material ska hållas isär även vid tömning så har varje kärls 4 fack sin motsvarighet i sopbilens 4 fack. Kärl 1 töms inte heller i samma sopbil som kärl 2.

Fyra goda skäl till fyrfackskärl

  1. Turerna till återvinningsstationen blir färre när du kan lämna dina förpackningar i kärlen där hemma.
  2. Med egna kärl för återvinning behöver du inte förvara förpackningar och tidningar i hemmet i väntan på nästa tur till återvinningsstationen.
  3. I de kommuner som har infört fyrfackskärl har återvinningen av förpackningsmaterial ökat med ungefär 50 %. Samtidigt har mängden restavfall som går till förbränning minskat.
  4. Ju mer förpackningar som sorteras ut desto billigare kommer avfallstaxan bli.

Förbered plats för dina kärl

  • För att det enkelt ska gå att dra ut och ställa tillbaka kärlen vid tömning måste det vara plats mellan och runt kärlen. En uppställningsplats för båda kärlen ska därför vara minst 1,8 x 1 meter. Har du även ett extrakärl eller trädgårdskärl så behövs ytterligare 90 cm per kärl.
  • Se till att det är en platt, hårdgjord yta där kärlen står och längs dragvägen.
  • Tänk på framkomligheten. Inga buskage eller träd ska vara i vägen och eventuella vändzoner ska vara 18 m i diameter.
  • Det får inte finnas några trösklar, trappsteg eller nivåskillnader längs dragvägen.
  • På tömningsdagen ska kärlen stå med handtagen utåt vid närmaste farbara väg eller annan plats som du anvisats.

Kärlförvaring

Måtten på kärlen är: bredd 77cm, djup 81cm, höjd 107cm och 188cm med öppet lock. Information och kärlens mått hittar du HÄR. Om du vill bygga en kärlförvaring så ska den vara minst 1,8 meter bred och 1 meter djup. Vill du lägga till fler kärl, kanske ett kärl till trädgårdsavfall, så ska kärlförvaringen vara ytterligare 90 cm bred per kärl.

En kärlförvaring kan behövas för att kärlen ska hålla sig på sin plats trots väder och vind. Men det kan även vara något som du vill ha för att kärlen ska smälta in i omgivningen. Då går det att skapa en kärlförvaring i form av växtlighet, kanske en häck eller en spaljé med klätterväxter. Det går även att göra en förvaring i form av ett plank eller en mur. Men glöm inte att först kontrollera med din kommun för att se vilka regler som gäller för byggnation eller växtlighet där du bor. Se förslag på kärlförvaring HÄR.

Vanliga frågor och svar

Alla villahushåll och fritidshushåll som har kärl för mat- och restavfall idag kommer att få de nya kärlen.

Nej, det finns andra lösningar för boende i flerbostadshus.

Enligt regeringsbeslut från 2022 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpacknings- och matavfall. För Simrishamn- och Tomelilla kommuner innebär det att alla villa- och fritidshushåll får två fyrfackskärl att sortera i.

Ja, för att kunna sortera förpackningar och matavfall vid fastigheten, som regeringen har beslutat om, behövs båda kärlen.

De exakta reglerna för delning och ansökan beslutas hösten 2025 för Simrishamn- och Tomelilla kommuner. Men under förutsättning att kärlen inte blir överfyllda så är det lösning som troligen kommer finnas.

Det kommer även fortsättningsvis gå att åka till återvinningsstationen med förpackningar som inte får plats i kärlet. Har du återkommande mycket avfall av någon fraktion så går det även att beställa extrakärl. Mer information om det kommer längre fram.

Under våren 2026 kommer kärlen börja bytas ut i Simrishamn- och Tomelilla kommuner. Du kommer få besked i din brevlåda när det är dags för ditt område att byta till fyrfackskärl.

Kommunfullmäktige beslutar om ny avfallstaxa under hösten 2025. Därefter kommer man meddela vad den nya taxan blir.

Ju bättre sorteringen är desto lägre kan taxan bli. Därför är det viktigt att alla sorterar rätt.

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Nej, inget avfall blandas. Sopbilen har fyra fack som passar ihop med de fyra facken i kärlen. Antingen tömmer sopbilen kärl 1 eller kärl 2 så att inte fraktionerna blandas.

Tidningar och förpackningar av glas, plast, papper och metall återvinns. Matavfall blir till biogas och biogödsel. Till och med restavfallet blir till nytta genom en förbränning där värmen tas till vara.

Informationsfilm om fyrfackskärl och sortering. Se film HÄR

Från kärl till tömningsfordon. Se film HÄR

Mått och beskrivning på våra kärl hittar du HÄR

Några förslag på byggnationer av kärlförvaring finns HÄR