Kretsloppsplanen 2020-2030

Ökrab har tillsammans med 9 av Sysavs övriga ägarkommuner antagit en Kretsloppsplan 2020-2030 i arbete för att minska avfallsmängderna och skapa en bättre miljö för de boende i vårt område

Kretsloppsplanen kan läsas i nedanstående länkar, ni kan även följa arbetet med Kretsloppsplan digitalt här

Kretsloppsplan 2020-2030

Renhållningsordning rev 2022

Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer

Bilaga 2 Projektorganisation och samråd

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

Bilaga 4 Nedlagda deponier

Bilaga 5 Uppföljning

Bilaga 6 MKB

Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys

Bilaga 8 Kostnadsanalys

Bilaga 9 Framtida avfallsmängder