När hämtas mitt hushållsavfall?

En- och tvåfamiljsfastigheter har hämtning varannan vecka medan flerfamiljsbostäder och verksamheter oftast har veckohämtning.

Är du osäker på din hämtningsdag? Längst nere till vänster i menyn finns en tömningskalender där du kan leta fram dina tömningsdagar. Är du osäker, Ring eller skicka e-post till kundtjänst, 0414-285 70 eller kundservice@okrab.se, så hjälper vi dig.

Hämtningsschema för andra hämtningsintervaller

Fritidsabonnemang

Fritidsboende kan, om de önskar, välja att ha ett fritidsabonnemang. Det innebär att hämtning sker varannan vecka ungefär under perioden maj till halva september (vecka 18-38 respektive 19-39 beroende på om man har hämtning på jämn eller udda vecka). Utöver detta sker hämtning vid fyra tillfällen: jämn/udda vecka efter nyårshelgen, vecka 9-10, jämn/udda vecka efter påskhelgen samt jämn/udda vecka efter all helgonahelgen.

Hämtningsschema för 2024 finns här
 

Förlängt hämtningsintervall

Det finns en del hämtningsintervaller som efter ansökan kan beviljas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Det gäller bland annat månadshämtning samt hämtning två eller fyra gånger per år. För att dessa ska beviljas krävs bland annat att man komposterar allt matavfall på sin fastighet i en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare.

Mer information och ansökningsblanketter finns på miljöförbundets hemsida. Du når dem även på 0417-57 35 00 eller exp@ystadosterlenmiljo.se.

Hämtningsschema för 2024 finns här