Förvara dina kärl säkert

Enligt gällande renhållningsordning skall kärlen vara utsatta till vägen i samband med tömning. Då detta kan ställa till problem vädermässigt råder vi våra kunder att göra någon form av förvaring ute vid vägen för att undvika att kärlen blåser i väg. Nedan har vi samlat lite information vad man bör tänka på när man bygger en förvaring

Att tänka på inför byggnation

När man börja förbereda sin förvaring är det viktigt att tänka på hur många kärl som skall få plats. Idag har de flesta antingen ett delat 370 l kärl eller 1 st 190 l kärl för restavfall och 1 st 140 l för matavfall. Regeringen har tagit ett beslut att alla fastigheter skall ha sortering av sitt avfall vid fastigheterna senast 2027. Detta innebär troligen att man kommer att ha 2 st 370 l kärl vid fastigheten senast detta datum, för Ökrabs del planeras detta införas 1 april 2026.

När man bygger sin förvaring är det även viktigt att tänka på att underlaget som kärlet står på är hårdgjort så att kärlen är lätta att rulla, man skall även tänka på att öppningen bör vara ut mot gatan, alternativt snett ut. Tänk även på att inte ha något tröskel eller kant i båset,  kärlen skall placeras med handtag och hjul utåt i båset och kunna dras ut utan hinder  

Här hittar några bra förslag på byggnationer

Här hittar broschyr med mått på de olika kärlen

Har några frågor är ni välkomna att kontakta oss på kundservice@okrab.se eller 0414-28570. Lycka till med er byggnation!