Vintersäkra din sophämtning under vintern

Här får du tips om hur du undviker fastfruset avfall i kärlen och vad du kan göra för att underlätta för renhållaren om vintern.

Ditt ansvar

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att vägen fram till ditt avfallsutrymme eller avfallskärl röjs från snö och is.

Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet.

Skotta därför undan snö och sanda marken, så att vägen fram till dina sopkärl är halkfri.

Tänk också på att se till att locket på kärlet är fritt från snö.

Kommunens respektive fastighetsägarens ansvar

ÖKRAB ansvarar inte för snöröjningen på gator och allmänna platser, utan detta är kommunens ansvar.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is. Läs mer om snöröjning och ansvar på din kommuns hemsida:

Vinterväghållning | Simrishamns kommun

Snö och halka | Tomelilla

Vägar utanför tätorterna

För er som bor på en samfälld eller enskild väg är det viktigt att vägen vinterunderhålls för att säkerställa att hämtningen kan utföras. Sätt ut vägpinnar längs vägen i god tid innan första snöfallet så att chauffören inte riskerar köra av vägen under vintern. När första snön fallit är det viktigt att vägen plöjs och sandas enligt gällande anvisningar från arbetsmijöverket och anvisningar för enskilda vägar från Trafikverket.

Är du osäker om bilen kan köra till din fastighet? Placera kärlet vid närmaste tillfartsväg så riskerar du inte att bli utan din sophämtning 

Blöta matavfallspåsar fryser fast

Om det blir minusgrader kan papperspåsarna med matavfall frysa fast i kärlet för matavfall.

Du ansvarar för att matavfallspåsarna är lösa i kärlet och går att tömma. För att undvika fastfrysning kan du:

  • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • Se till att papperspåsen är ordentligt stängd så att inget matavfall ramlar ur påsen ut i kärlet.
  • Prova att lägga lite grovkornigt tösalt i botten av kärlet.
  • Lägga lite hushållspapper i botten av det tomma kärlet, innan du lägger i matavfallspåsar med innehåll.
  • Låta matavfallspåsen frysa till ute innan det läggs i kärlet, ställ gärna en spann över påsen så att fåglar och andra djur inte kommer till.
  • Hålla kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.

Är avfallet redan fastfryst?

Om avfallet har fryst fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på tömningsdagen.

Prova att peta loss påsarna med ett kvastskaft eller liknande. Tänk på att ditt kärl töms redan klockan 6.00.

Har vi inte kunnat tömma ditt kärl?

Om vi besökt dig och inte lyckats tömma helt och hållet på grund av att avfallet fryst fast, försök gärna klara dig till nästa ordinarie tömning.

Ofta handlar det om ett fåtal påsar som fastnat i botten. Om kärlet skulle bli fullt innan nästa tömning, kan du boka in en extra tömning