Mitt delade 370-liters kärl på landsbygden

På landsbygden och i fritidsbyarna använder vi 370-liters kärl som är indelade i två olika fack - ett för matavfall och ett för restavfall. Matavfallspåsarna ska läggas i det vänstra facket (det minsta) som är märkt med dekalen "Matavfall". Det högra facket är märkt "Restavfall" och där läggs den vanliga soppåsen.

Förslut matavfallspåsarna väl så att inte matavfallet faller ur påsarna. Följ instruktionerna på matavfallspåsens sida.

Restavfallet ska paketeras ordentligt för att undvika att det flyger omkring vid tömningen. Detta är särskilt viktigt om du har dammande avfall som t.ex. sot, aska, kattsand eller strö från smådjursburar. Använd då dubbla påsar och knyt för ordentligt så att inte chauffören får avfallet över sig vid tömningen.

Undvik lukt och blöta kärl

  • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • För att matavfallet ska bli torrare kan du gärna blanda i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger.
  • Använda dubbla papperspåsar om avfallet är mycket blött.
  • Undvik lukt genom att ställa kärlet i skuggan mellan tömningarna under den varma årstiden.
  • Skölj räkskal och annat avfall som kan vara illaluktande i vatten. Slå sedan in det i tidningspapper innan det läggs i matavfallspåsen.
  • Tvätta kärlet oftare, speciellt under sommaren. Ett rent kärl luktar mindre.

Om avfallet fryser fast i kärlet

Under den kalla årstiden händer det att avfallet fryser fast i botten av kärlet och gör att det inte kan tömmas ordentligt. Det bästa sättet att undvika detta är att se till att både kärlet och påsarna är torra. Försök lösgöra påsarna inför tömningen genom att skaka kärlet eller stöta ett kvastskaft eller liknande mot påsarna. Lossnar de inte är det bra om man har möjlighet att ställa in kärlet i ett varmare utrymme tills det tinat upp.

För att undvika fastfrysning är det bra att tänka på följande:

  • Det är extra viktigt att låta matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
  • Låt gärna matavfallspåsen stå utomhus och frysa till en stund, t.ex. ovanpå sopkärlet, innan du lägger den i kärlet. Då förhindras att kondens bildas som gör att påsen fryser fast i kärlet.
  • Lägg äggkartonger av papper eller hopknycklat tidningspapper i botten av kärlet. På så sätt blir det lite luft mellan påsarna och kärlets botten.
  • Håll kärlet rent! Ett torrt och rent kärl minskar risken för fastfrysning. 

Bra att veta

Chaufförerna har ingen möjlighet eller ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlet. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Det är fastighetsägarens ansvar att paketera avfallet på ett sådant sätt att tömningen av kärlen fungerar tillfredställande även på vintern. Det är även fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfruset avfall före tömningen.