Driftstörningar

Här lägger vi fortlöpande upp information om eventuella driftstörningar som kan påverka hämtningen.


Sophämtning

230308 Problem i framför allt de norra delarna med hala vägar, de kunder som inte får tömt pgr av detta ombedes sätta ut en extra säck vid nästa tömning så tas denna kostnadsfritt


Trädgårdsavfallshämtning


Slamtömning

Inga driftstörningar registrerade