Driftstörningar

Här publicerar vi aktuell info rörande driftsstörningar i våra hämtningar

Driftstörning sophämtning

Pgr av serverbyte har inte kunderna som anmält sig för SMS rörande sophämtning inte fått detta de 240327. Vi ber om ursäkt för detta, fel är nu korrigerat

Trädgårdsavfallshämtning

Hämtningen har startat efter vinteruppehållet, välkomna att beställa abonnemang på kundservice@okrab.se eller på telefon 0414-28570. Se även info på sidan för trädgårdsavfall


Slamtömning

Inga aktuella driftsstörningar. Tänk på frilägga lock som väger över 15 kg före aviserad tömning och tillse att vägen till fastigheten är farbar för vårt fordon, kllipp grenar och laga vägen vid behov


Återvinningsstationer