Slamtömning

Enligt gällande föreskrifter ska tömning av slamavskiljare (t ex trekammarbrunn, minireningsverk, köksbrunn) och slutna tankar ske minst en gång per år. Tömning får endast utföras av Ökrabs entreprenör Ragn-Sells. Du får alltså inte kontakta någon annan aktör för tömning.

Jordbruksfastigheter kan få tillstånd att sprida slam från slamavskiljare på egen mark efter prövning hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Tänk även på att beställa en sluttömning av den gamla brunnen före inkoppling på det kommunala avloppsnätet eller vid inkoppling av nytt enskilt avlopp. 

Våra slamtömningstjänster berättigar inte till ROT/RUT avdrag då dels inte tömningarna uppfyller de krav som skattemyndigheten ställer på renonveringskostnader, dels är priset för tömningen subventionerat till den lägsta nivån då Ökrab är ett kommunalägt bolag.

När tömmer vi din anläggning?

Tömning sker 1 gång om året, tömningen sker vid samma vecka varje år. Tömningen föregås av ett aviseringsbesked som vi skickar ut via e-post. Har ni ingen e-post skickas aviseringen via post.

Har du missat att meddela oss din e-postadress? Behöver du flera tömningar per år eller har frågor? Kontakta oss på kundservice@okrab.se eller via telefon 0414-28570 så hjälper vi dig!

Är brunnen lätt att hitta?

När det är dags för slamtömning är det viktigt att du märker ut din brunn/tank så att chauffören, även om han inte varit på din fastighet tidigare, lätt hittar rätt brunnslock.

Enklaste sättet är kanske att knyta fast en plastkasse på en pinne och sätta ned vid de aktuella brunnslocken. Det är också bra om du kan skriva fastighetsbeteckningen så är det en extra kontroll för chauffören att han är på rätt fastighet.

Behöver vi extra slang för att tömma brunnen?

I priset för slamtömningen ingår det att vi kan tömma er brunn med hjälp max 25 m slang och att tanken innehåller maximalt 6 kbm. Skulle vi behöva mer än 25 m slang tillkommer en extra avgift för den extra slang som behövs för att tömma brunnen. Maxtaxa för användning av extra slang innebär att kunder som har behov av 18 m slang eller mera debiteras en enhetstaxa oberoende av hur mycket slang som behövs utöver 18 m, avgifter framgår av taxan som finns på denna sida. Vi har maximalt 50 m slang med oss på bilen.

Det är därför viktigt att ni som har långt avstånd till brunnen hårdgör en väg som vi kan använda.  Tänk även på att skoga längs vägen så att inte grenar hänger ut och hindrar bilen att komma fram.

Mera information om slamtömningen finns här

Behöver du extra tömning?

Extra tömning utförs efter beställning hos Ökrab, 0414-285 70 eller Ragn-Sells, 0709-272842. Ej akut tömning kan även beställas här på hemsidan via Anmäl själv.

Får du fullt eller stopp i avloppet under kvällar och helger, och är i akut behov av slamtömning, kan tömning beställas via Ragn-Sells jourtelefon, 040-28 23 26

Priset för en jourtömning under helger samt vardagar eft kl 15 är framgår av gällande taxa, se länk till taxa nedan

Vad kostar din slamtömning?

Taxa för slamtömning 2024 finns här

Ragn-Sells jourtelefon

Vid behov av akut slamtömning under kvällar och helger

040-28 23 26

Pris för tömning framgår av nedanstående

Vad kostar din slamtömning?

Förbered inför din slamtömning

Så här fungerar din slamtömning, se filmen här