Att tänka på inför slamtömningen

Inför slamtömningen är det en del saker att tänka på för att tömningen ska kunna utföras utan problem och för att slippa drabbas av onödiga framkörningsavgifter. Titta på vår film om slamtömning här så kan ni förbereda er inför er slamtömning.

Framkomlighet

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil enligt belastningsklass 2. Vägbredden ska vara minst 3,5 meter och då får inte någon växtlighet inskränka på vägbredden. Röj därför lite extra på bredden eftersom det växer mycket på en säsong. Fri höjd ska vara 4,7 meter. Såga av utvuxna grenar.

Tänk på att parkera bilar och andra fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram eller kunna vända. Låsta grindar, bommar osv måste öppnas för passage. Skotta och sanda vintertid vid behov.

Märk ut dina brunnar

Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm runt brunnen. Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt, t ex med skylt eller en plastkasse som är fastknuten på en pinne (gärna märkt med fastighetsbeteckningen). Brunnslocken ska vara lätta att hitta även för en chauffören som aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort eventuella blomkrukor och andra dekorationer från locket. Är brunnslocket under markytan måste det grävas fram ordentligt, även runt omkring, så att där är gott om plats att skjuta locket åt sidan.

Hur tungt är ditt lock?

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 25 kg om man kan dra det åt sidan vid tömningen. Behöver locket lyftas av vid tömningen får det väga högst 15 kg. Om ditt lock  väger mer än så, vill vi att ni byter till ett lättare. I annat fall måste locket vara frilagt och provisoriskt övertäckt.

Läs mer under Tunga lock eller kontakta Ökrab för mer information. 

Har du en sluten tank med snabbkoppling?

För att tömning ska utföras måste någon vara närvarande vid tömningstillfället för att återfylla toalettens vattenlås. Du kan meddela Ökrab i förväg om tömning får ske utan er närvaro.