Hämtning av tidningar och förpackningar

Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas sker vid en del flerfamiljsbostäder och verksamheter. Kontakta Ökrabs kundtjänst, 0414-285 70, för mer information.

Hushållen hänvisas att lämna sina tidningar och förpackningar vid de 23 återvinningstationer som finns i området . Vid frågor eller synpunkter på återvinningsstationerna eller sortering av förpackningar och tidningar, gå in på sopor.nu där alla information om återvinningsstationer i området finns. På denna sida finns även all information om hur man sorterar sina förpackningar

From 2026 kommer vi att erbjuda fyrfackshämtning av ert avfall

Hämtning med nya kärl 2026

Regeringen har beslutat att senast 1 januari 2027 skall samliga hushåll ha möjlighet att sortera sina förpackningar vid fastigheterna. För Ökrabs del planerar vi införa systemet i Simrishamns och Tomelilla kommuner den 1 april 2026. Anledningen till att det dröjer så länge är främst tillgången till hämtningsfordon samtidigt som nuvarande avtal med våra entreprenörer går ut detta datum.

Vi kommer att informera löpande om förändringen på vår sida för Fyrfackskärl. Läs mer HÄR