Hämtning av tidningar och förpackningar

Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas sker vid en del flerfamiljsbostäder och verksamheter. Kontakta Ökrabs kundtjänst, 0414-285 70, för mer information.

Hushållen hänvisas att lämna sina tidningar och förpackningar vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningstationer som ofta finns i närheten av en del livsmedelsaffärer. Vid frågor eller synpunkter på återvinningsstationerna eller sortering av förpackningar och tidningar når du FTI:s kundtjänst på 0200-88 03 11 eller info@ftiab.se.

Mer information om hur man sorterar och var du hittar en återvinningsstation finns på FTI:s hemsida.