Vi har hand om avfallshämtningen

Ökrab ansvarar för renhållningen i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Från och med den 1 april 2017 är det Urbaser AB, med sina röda sopbilar, som samlar in hushållsavfallet i våra kommuner. Ragn-Sells fortsätter att sköta slamtömningen hos oss.

I tätorterna sorteras matavfallet och restavfallet var för sig och läggs i separata kärl, ett brunt för matavfallet och ett grönt för restavfallet. På landsbygden och i fritidsbyarna har matavfallsinsamling införts den 1 april 2017. I dessa områden används 370-liters kärl som är indelade i två olika fack, ett för matavfall och ett för restavfall.

Avfallet hämtas med sopbilar som är indelade i två fack – ett fack för matavfallet och ett för det brännbara restavfallet. Matavfallet blir sedan till miljövänlig biogas och biogödsel, medan restavfallet ger el och fjärrvärme.

Senast 2026 skall samtliga boende i enlighet med den lagstiftning som antogs 2023 ha möjlighet att sortera sitt avfall vid bostaden. Ökrab kommer därför under 2026 att ersätta nuvarande systemet med 2 st 370 l kärl med 4 fack i varje för att ge våra kunder möjlighet till detta. Mera information om detta kommer att publiceras efter hand på denna sida