Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs avfallsanläggning på Måsalycke utanför S:t Olof tar emot avfall främst från företag och verksamheter.

På Måsalycke finns även en återvinningscentral för hushållens grovavfall och farliga avfall.

Anläggningen och centralen i Måsalycke är öppen mån-fre 7-16. Måsalycke har även öppet 

lördag den 29/5, 3/7 och 31/7 under 2021.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sysavs kundtjänst, tel 040-635 18 00.

Läs gärna mer på Sysavs hemsida, www.sysav.se

Information från Sysav

Aktuella öppettider