Hjälp till att minska avfallet

I Sverige är vi duktiga på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi kan nå ännu längre genom att förhindra att avfall uppkommer. Miljövinsten är större om en produkt aldrig produceras än om den produceras, används och sedan återvinns.

Vi slänger alldeles för mycket sopor och mycket av det helt i onödan. Jordens resurser är inte oändliga och det är hög tid att slå till bromsen nu. Om hela jordens befolkning konsumerade som vi gör i Sverige skulle vi behöva flera jordklot. Därför att det viktigt att vi alla försöker hjälpas åt att minska vår avfallsmängd. Då bidrar vi till en bättre miljö och en hållbarare utveckling, men sparar också pengar.

Det finns faktiskt mycket vi kan göra åt saken. Och den allra viktigaste insatsen som var och en kan göra är att tänka efter innan någonting blir avfall.

Varför ska vi sopsortera?

Våra sopor kan innehålla båda värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera vårt avfall väl kan det tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Det är faktiskt också vår skyldighet enligt lagen att sortera vårt avfall. Gör vi inte det begår vi alltså ett lagbrott!