Bli rik genom att laga, låna och återanvända!

Miljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform. För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. Det kan till exempel vara second hand-butiker, skomakare, cykelreparatörer mfl. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och vägleda till smarta, hållbara sätt att leva.

På kampanjsidan, www.miljönär.se, finns många tips på återanvändning. Det är också där du ansöker om att få din verksamhet miljönärmärkt.