Vår konsumtion påverkar miljön och avfallsmängderna ökar för varje år som går. Genom att tänka till och konsumera lite smartare kan vi alla bidra till en renare framtid.

Köp inte skräp är en kampanj som vill få folk att tänka över hur vår konsumtion påverkar avfallsmängderna och miljön. Årets tema på kampanjsajten är textil och kläder. Där finns mycket fakta om vilken fruktansvärd miljöbelastning tillverkningen av just textilier är. Du hittar också enkla tips på vad du själv kan göra för att förändra, t ex hur man lagar kläder.

Köp inte skräp är en kampanj som Sysav gjort tillsammans med alla 14 ägarkommunerna. Kampanjen är en del i EU-projektet Europa minskar avfallet.

Gå till Köp inte skräp här