Mitt bruna matavfallskärl i tätorterna

I tätorterna sorteras avfallet i separata kärl - ett grönt för restavfallet och ett brunt för matavfallet. Matavfallspåsarna ska läggas i det bruna kärlet som endast är avsett för matavfall.

Undvik att kärlet blir fuktigt och förslut papperspåsarna väl så att inte matavfallet faller ut ur påsarna. Följ instruktionerna på påsens sida.

Undvik lukt och blöta kärl

  • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • För att matavfallet ska bli torrare kan du gärna blanda i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger.
  • Använda dubbla papperspåsar om avfallet är mycket blött.
  • Undvik lukt genom att ställa kärlet i skuggan mellan tömningarna under den varma årstiden.
  • Skölj räkskal och annat avfall som kan vara illaluktande i vatten. Slå sedan in det i tidningspapper innan det läggs i matavfallspåsen.
  • Tvätta kärlet oftare, speciellt under sommaren. Ett rent kärl luktar mindre.

Om avfallet fryser fast i kärlet

Under den kalla årstiden händer det att avfallet fryser fast i botten av kärlet och gör att det inte kan tömmas ordentligt. Det bästa sättet att undvika detta är att se till att både kärlet och påsarna är torra. Försök lösgöra påsarna inför tömningen genom att skaka kärlet eller stöta ett kvastskaft eller liknande mot påsarna. Lossnar de inte är det bra om man har möjlighet att ställa in kärlet i ett varmare utrymme tills det tinat upp.

För att undvika fastfrysning är det bra att tänka på följande:

  • Det är extra viktigt att låta matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
  • Låt gärna matavfallspåsen stå utomhus och frysa till en stund, t.ex. ovanpå sopkärlet, innan du lägger den i kärlet. Då förhindras att kondens bildas som gör att påsen fryser fast i kärlet.
  • Lägg äggkartonger av papper eller hopknycklat tidningspapper i botten av kärlet. På så sätt blir det lite luft mellan påsarna och kärlets botten.
  • Håll kärlet rent! Ett torrt och rent kärl minskar risken för fastfrysning. 

Bra att veta

Chaufförerna har ingen möjlighet eller ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlet. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Det är fastighetsägarens ansvar att paketera avfallet på ett sådant sätt att tömningen av kärlen fungerar tillfredställande även på vintern. Det är även fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfruset avfall före tömningen.