Hämtningsschema för 2024

Hämtningsintervallerna nedan kan endast beviljas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Kontakta miljöförbundet för mer information, 0417-57 35 00, exp@ystadosterlenmiljo.se eller se deras hemsida.

Under 2024 sker hämtning enligt nedanstående schema för de olika intervallerna. Hämtningsschema finns även att ladda ner här eller via Ökrabs kundtjänst, 0414-285 70 eller kundservice@okrab.se, om du är osäker på hämtningsdagen.