Broschyrer


Information till nya kunder

Har du precis köpt hus i Simrishamns eller Tomelilla kommun kan det vara bra att veta t ex hur sophämtningen fungerar. Vi skickar därför ut ett litet informationshäfte till alla nya kunder där vi berättar om hur renhållningen fungerar i här.


Varje skrutt räknas. Även din.

Ett broschyr från Ökrab om hur matavfallssorteringen fungerar.


Sorteringsguide - Sortera Mera

Ökrabs sorteringsguide som vi hoppas ska vara till hjälp vid din sortering.


Så sorterar du ditt avfall på återvinningscentralerna

Sysavs broschyr med information om hur man sorterar och lämnar sitt avfall på återvinningscentralerna. 

Observera att Måsalycke from 2020 är stängt under lördagar och att det tillkommit öppettider i Simrishamn och Tomelilla söndagar 9-15. I broschyren är dessa inte medtagna


Renhållningstaxa 2021

Avgiften för bland annat sophämtning och slamtömning i Simrishamns och Tomelilla kommuner finns reglerat i renhållningstaxan. Det är kommunfullmäktige i de båda kommunerna som fastställer taxan.


Renhållningsordning 2021-2030


Information slamtömning

Broschyr om slamtömning