Broschyrer


Information till nya kunder

Har du precis köpt hus i Simrishamns eller Tomelilla kommun kan det vara bra att veta t ex hur sophämtningen fungerar. Vi skickar därför ut ett litet informationshäfte till alla nya kunder där vi berättar om hur renhållningen fungerar i här.


Varje skrutt räknas. Även din.

Ett broschyr från Ökrab om hur matavfallssorteringen fungerar.


Sorteringsguide - Sortera Mera

Ökrabs sorteringsguide som vi hoppas ska vara till hjälp vid din sortering.


Så sorterar du ditt avfall på återvinningscentralerna

Sysavs broschyr med information om hur man sorterar och lämnar sitt avfall på återvinningscentralerna. 


Renhållningstaxa 2020

Avgiften för bland annat sophämtning och slamtömning i Simrishamns och Tomelilla kommuner finns reglerat i renhållningstaxan. Det är kommunfullmäktige i de båda kommunerna som fastställer taxan.


Renhållningsordning 2016-2020

Bestämmelserna om avfallshanteringen i Simrishamns och Tomelilla kommuner regleras  i Renhållningsordningen. Renhållningsordningen består av en Avfallsplan med bilagor samt Föreskrifter om avfallshantering.