Blanketter


Hämta hem

Vill du förenkla betalningarna och betala sopräkningen via autogiro istället? Fakturan skickas hem till dig som vanligt men beloppet dras direkt från ditt konto på förfallodagen. Enkelt och bekvämt!

Skriv ut anmälningsblanketten och skicka den ifyllda blanketten till: ÖKRAB, Måsalycke avfallsanläggning, 277 45  S:t Olof.


Hämta hem

Uppehåll i hämtning kan efter anmälan från fastighetsinnehavaren medges för ett år. Förutsättningen för uppehåll är att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader.

Grundavgift debiteras alltid vid uppehåll i hämtningen. Undantag medges endast om fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el och/eller vatten kopplat till fastigheten).

Skriv ut anmälningsblanketten och skicka den ifylld till:
ÖKRAB, Måsalycke avfallsanläggning, 277 45  S:t Olof.


Hämta hem

Ansökan om gemensamt sopkärl kan beviljas för två närliggande fastigheter om avfallsmängderna bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek.

I de områden där matavfallsinsamling införts gäller att man delar på båda kärlen, dvs både på mat- och restavfallskärlet, och de båda kärlen ska vara uppställda på samma plats.

Skriv ut anmälningsblanketten och skicka den ifyllda blanketten till: ÖKRAB, Måsalycke avfallsanläggning, 277 45  S:t Olof.


Hämta hem

Ansökan om total befrielse från hämtning av avfall kan i vissa fall beviljas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. En av förutsättningarna för att detta ska beviljas är att avtal först tecknats med Ökrab om att utsorterat avfall (återvinningsbart och farligt avfall samt grovsopor) lämnas på avsedda platser, dvs återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Skriv ut anmälningsblanketten och skicka den ifyllda blanketten till: ÖKRAB, Måsalycke avfallsanläggning, 277 45  S:t Olof.


Ystad-Österlensregionens miljöförbund

Bestämmelser för eget omhändertagande av avfall och undantag från renhållning regleras i renhållningsordningen och det är Ystad-Österlenregionens miljöförbund som handlägger dessa ärenden. Ansökningsblanketter finns att hämtas från miljöförbundets hemsida.

Du kontaktar dem på telefon: 0417-57 35 00 eller  e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

Klicka här för att gå direkt till miljöförbundets hemsida