Broschyrer


Har du precis köpt hus i Simrishamns eller Tomelilla kommun kan det vara bra att veta t ex hur sophämtningen fungerar. Vi skickar därför ut ett litet informationshäfte till alla nya kunder där vi berättar om hur renhållningen fungerar i här.


Ett broschyr från Ökrab om hur matavfallssorteringen fungerar.


Ökrabs sorteringsguide som vi hoppas ska vara till hjälp vid din sortering.


Hämta hem

Sysavs broschyr med information om hur man sorterar och lämnar sitt avfall på återvinningscentralerna.

Observera att Måsalycke from 2020 är stängt under lördagar och att det tillkommit öppettider i Simrishamn och Tomelilla söndagar 9-15. I broschyren är dessa inte medtagna


Renhållningstaxa 2021

Avgiften för bland annat sophämtning och slamtömning i Simrishamns och Tomelilla kommuner finns reglerat i renhållningstaxan. Det är kommunfullmäktige i de båda kommunerna som fastställer taxan.

Hämta hem
Hämta hem

Renhållningsordning 2021-2030

Bestämmelserna om avfallshanteringen i Simrishamns och Tomelilla kommuner regleras  i Renhållningsordningen. Renhållningsordningen består av en Avfallsplan med bilagor samt Föreskrifter om avfallshantering.


Information slamtömning

Broschyr om slamtömning