Broschyrer


Har du precis köpt hus i Simrishamns eller Tomelilla kommun kan det vara bra att veta t ex hur sophämtningen fungerar. Vi skickar därför ut ett litet informationshäfte till alla nya kunder där vi berättar om hur renhållningen fungerar i här.


Ett broschyr från Ökrab om hur matavfallssorteringen fungerar.


Ökrabs sorteringsguide som vi hoppas ska vara till hjälp vid din sortering.


Renhållningstaxa 2024

Avgiften för bland annat sophämtning och slamtömning i Simrishamns och Tomelilla kommuner finns reglerat i renhållningstaxan. Det är kommunfullmäktige i de båda kommunerna som fastställer taxan.

Hämta taxa slam 2024
Hämta renhållningstaxa 2024

Renhållningsordning 2021-2030

Bestämmelserna om avfallshanteringen i Simrishamns och Tomelilla kommuner regleras  i Renhållningsordningen. Renhållningsordningen består av en Avfallsplan med bilagor samt Föreskrifter om avfallshantering.


Broschyr om slamtömning