Framkomlighet för renhållningsfordon

För att avfallsinsamlingen ska fungera så bra som möjligt och chaufförerna ha en bra arbetsmiljö, finns lite regler för hur framkomligheten för sop- och slambilarna ska vara. Dessa bestämmelser regleras i kommunens renhållningsföreskrifter och arbetsmiljölagstiftningen. För att renhållningsfordonen ska kunna ta sig fram och utföra sina tjänster är det därför viktigt att se över växtlighet och vägstandard vid din fastighet och på enskilda tillfartsvägar regelbundet.

Vägar och vändplatser

Vägar och vändplatser måste hålla en viss standard och tåla belastningen av tunga fordon. De måste vara i sådant skick att det går kan ta sig fram året runt, även vid blöt väderlek. Vägbredden måste vara minst 3,5 meter utan att växtlighet inskränker på bredden och det måste finnas fri höjd på 4,7 meter.

Backning ska undvikas och det måste därför finnas vändmöjlighet när så krävs. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

Utförligare beskrivning av transport- och gångvägar för fordon och hämtningspersonal finns att läsa här.

Håll efter växtligheten varje år

Klipp träd, buskar och annan växtlighet som står nära körbana och vändplats regelbundet, både på bredden och höjden. Tänk även på att det måste vara röjt från buskar och sly så det finns plats för chauffören att hoppa ur och gå runt bilen.

Trånga gator och vändplatser

I trånga gator är det särskilt viktigt att parkeringsbestämmelserna följs så att framkomligheten inte hindras. En lastbil (och även utryckningsfordon!) måste kunna ta sig fram.

Om det är liten plats för sop- eller slambilen att vända vid din fastighet är det också viktigt att tänka på att hålla fritt från bilar på tömningsdagen.