Nu har alla möjlighet att sortera sitt matavfall

Idag har samtliga hushåll i våra kommuner möjlighet att sortera ut sitt matavfall från restavfallet. Kunder i tätorterna har ett separat 140 l brunt kärl medan de boende utanför tätorterna oftast har ett kärl med 2 fack där man lägger sitt matavfall i din högra delen av kärlet. Varje år sorterar de boende i våra kommuner ut över 2000 ton matavfall som blir till biogas eller biogödsel. Detta har inneburit att vi idag enbart kör med fordon som drivs med biogas vilket bidrar till ett fossilfriare samhälle.

Läs mera i vår broschyr som vi lägger i det nya sopkärlet eller klicka på bilden till höger.

Broschyr