Kompostering av matavfall

För att få kompostera matavfall måste du skicka en skriftlig anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Beslut som beviljats före år 2000 måste prövas om.

När du komposterar matavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och isolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs av eventuella olägenheter.

För mer information om hur man ansöker om kompostering av matavfall, kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund, telefon 0417-573500. Ansökningsblanketter finns även att hämta på deras hemsida,  www.ystadosterlenmiljo.se.