Ökrabs styrelse

Ökrabs styrelse består av förtroendevalda politiker från Simrishamns och Tomelilla kommuner. Nuvarande styrelsesammansättning gäller fram till 2022.

Ökrabs styrelse:

Christer Akej (m), ordförande, Simrishamn
Margit Svensson (m), ledamot, Tomelilla
Axel Olsson (s), ledamot, Tomelilla
Tommy Arvastsson (s), ledamot, Simrishamn
Mats Carlsson (c), ledamot, Simrishamn
Jan Erik Broomé (c), suppleant, Tomelilla
Kristin Skoog (s), suppleant, Tomelilla
Birgitta Larsson (l), suppleant, Simrishamn
Lars Körner (öp), suppleant, Simrishamn
Michael von Gersdorf (kd), suppleant, Simrishamn

Lekmannarevisorer:

Steen Stavnshöj (c), Simrishamn
Ulla Christina Lindberg (s), Tomelilla

Kommunernas ombud:

Jeanette Ovesson (s), Simrishamn
Leif Sandberg (c), Tomelilla