Ökrabs styrelse

Ökrabs styrelse består av förtroendevalda politiker från Simrishamns och Tomelilla kommuner. Nuvarande styrelsesammansättning gäller fram till 2026.

Ökrabs styrelse:

Markus Hammarström (M), ordförande, Tomelilla
Matts Karlsson (M), vice ordförande Simrishamn
Ulf Bengtsson (S), ledamot, Simrishamn
Mats Carlsson (C), ledamot, Simrishamn
Axel Olsson (S), ledamot, Tomelilla
Jan Erik Broomé (C), suppleant, Tomelilla
Kent Gustafsson (SD), suppleant, Tomelilla
Lars Körner (ÖP), suppleant, Simrishamn
Jan Rydén (KD), suppleant, Simrishamn
Carola Teirfolk (M), suppleant, Simrishamn

Lekmannarevisorer:

Göran Persson (S), Simrishamn
Ulla Christina Lindberg (S), Tomelilla

Kommunernas ombud:

Jeanette Ovesson (M), Simrishamn
Per Martin Svensson (M), Tomelilla