Ökrabs mål

Ökrabs mål är att på bästa sätt med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi, samla in avfall och återvinningsmaterial från hushållen och verksamheterna i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Kund-/samhällsnyttan ska stå i centrum för vårt agerande.

För att uppnå detta ska Ökrab:

  • Vara en väsentlig del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle genom väl anpassade produkter och tjänster.
  • Öka det allmänna miljömedvetandet genom att informera kunderna och samhället i övrigt om fördelarna och nödvändigheten av att tillämpa ett kretsloppssamhälle.
  • Genom utbildning bibehålla personalens höga kompetens och fortsatt samarbete med SYSAV och andra ledande aktörer.