Beställning/ändring av sopabonnemang

Detta kan beställas via formuläret nedan:

  • Start av sophämtningsabonnemang
  • Byte till större/mindre sopkärl
  • Utöka/minska antalet kärl
  • Ändra hämtningsintervall, t ex från fritidshämtning till 14-dagarshämtning

Övriga ändringar måste göras hos kundtjänst, kundservice@okrab.se eller 0414-285 70

Observera

Vid kärlbyte mer än en gång per år debiteras en avgift för rengöring, utsättning och hemtagning av kärl. Denna avgift tas även ut vid tillfällig utökning av antal kärl. Läs mer i renhållningstaxan under Avgifter.

* Obligatorisk uppgift

Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor om sophämtning.

Läs mer