Beställning/ändring av trädgårdsavfallsabonnemang

Vill du beställa ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall? Gör beställningen genom att fylla i formuläret nedan eller kontakta kundtjänst, kundservice@okrab.se eller 0414-285 70

För mer information om hämtning av trädgårdsavfall, läs mer här.

Observera att vid kärlbyte mer än en gång per år debiteras en kärlbytesavgift för rengöring, utsättning och hemtagning av kärl. För aktuellt pris se renhållningstaxan under Avgifter.

* Obligatorisk uppgift