Tunga brunnslock

Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt jobb, mycket tyngre än vad de arbetsmiljöregler som finns för manuellt arbete tillåter. Arbetet medför mycket belastnings- och förslitningsskador på grund av många tunga lyft med bland annat brunnslock och slangdragning. 

Arbetsmiljöverket har därför gått ut med krav på att arbetsmiljön för slambilschaufförerna måste förbättras. I samarbete med vår entreprenör, Ragn-Sells, gör vi därför sedan en tid tillbaka en inventering av tunga brunnslock. 

Hur mycket får locken väga?

Enligt arbetsmiljöreglerna får ett brunnslock som kan dras åt sidan vid tömningen väga max 25 kg. Om locket istället behöver lyftas bort vid tömningen får det inte väga mer än 15 kg. 

Vi ber därför alla fastighetsägare att byta ut tunga brunnslock till barnsäkra lock av lättare material, så att de är hanterbara vid tömningen. Detta bör vara gjort före nästa slamtömning.

Mer information 

Information om bl a belastningsergonomi (Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1998:1) finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

I Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar" finns information och regler om barnsäkra brunnar. Köp eller ladda ned handboken här.