Tidigare hämtning pgr av Tomelilla marknad

Förändrad tömning Tomelilla centrum

Läs mer

Ny åvcs till Borrby

Återvinningsstation byggs i Borrby

Läs mer

När får jag tömt?

Tömningskalender finns på hemsidan

Läs mer

Vårtider = Nya hämtningstider

Nya hämtdagar from den 29/4

Läs mer

Succé för sladdjakten!

Skolbarn samlade in 2294 kg elavfall

Läs mer

Utbyte av taggar pågår

Arbete pågår med sopkärlen

Läs mer

Snart är det vår igen!

Hämtning av trädgårdsavfall börjar v 11

Läs mer

Avfallet minskar på Österlen

Mängden avfall i sopkärlen minskar med 300 ton 2018

Läs mer

Sophämtningen åter på ordinarie dag

Felaktiga uppgifter i nyhetsbrev 2018

Läs mer

Återvinningsstationen flyttas

Station i Borrby tillfälligt borttagen

Läs mer

Nyhetsarkiv