Insamling av fallfrukt på återvinningscentralen

Mellan 15 augusti till 30 oktober kan du lämna fallfrukt separat på åvc.

Läs mer

Ny renhållningsordning

En ny renhållningsordning för perioden 2016-2020 trädde i kraft den 1 juli.

Läs mer

Nyhetsarkiv