Hjälp oss sortera mera

Vi slänger alldeles för mycket sopor och mycket av det helt i onödan.

Vi behöver därför din hjälp att ändra på detta! 

Avfall innehåller både värdefulla och skadliga ämnen. Genom att återanvända och se till att så mycket som möjligt kan återvinnas till nya produkter sparar vi en massa energi och naturresurser. Många material kan dessutom återvinnas hur många gånger som helst, som exempelvis glas. När vi lämnar in allt farligt avfall på rätt ställe skyddar vi både oss själva och vår miljö från de skadliga ämnena.

Varje år slänger varje person i Sverige nästan ett halvt ton sopor. Mycket slängs alldeles i onödan och vi behöver därför bli bättre på att ta hand om våra sopor så att så mycket som möjligt kan återanvändas eller återvinnas. Många av oss är redan bra på att sortera men det går ju alltid att bli ännu bättre. Och för de som inte sorterar sitt avfall är det hög tid att börja nu.

Matavfallet kan alla sortera ut numera så att det kan komma till nytta som biogas och biogödsel igen. Allt farligt avfall som är skadligt för oss eller miljön ska lämnas till återvinningscentralen och får aldrig läggas i sopkärlet eller spolas ner i avloppet. Det kan t ex vara färgrester, batterier, rengöringsmedel, kemikalier, glödlampor mm. Tidningar, reklamblad och olika sorters förpackningar av papper, plast, metall och glas får vi massor av i vår vardag. Att sortera ut dessa så de kan återvinnas till nya produkter gör stor skillnad. Avfallet som hamnar i sopkärlet som restavfall minskar då också betydligt. Och det är ju precis det vi vill!


Tycker du det är svårt att veta hur du ska sortera?


Ökrabs Sorteringsguide - Sortera Mera
Läs gärna vår sorteringsguide som vi hoppas ska vara till hjälp och underlätta din sortering. Den kommer även att skickas ut tillsammans med renhållningsfakturan under hösten. 

www.ftiab.se 
På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida finns mycket information om bl a sortering av tidningar och förpackningar och var din närmaste återvinningsstation finns. Där finns även sorteringsinformation på 23 olika språk att ladda ned.

www.sysav.se
På Sysavs hemsida finns bland annat sorteringsguider för både privatpersoner och verksamheter. Du hittar även information om återvinningscentralerna samt aktuella öppettider.

www.sopor.nu 
En bra och informativ hemsida med sorteringstips och mycket fakta om sopor.


Tack för att du hjälper till med det du kan!

Nyhetsarkiv