Hjälp din sophämtare

Vintern håller sitt grepp

Hjälp oss att skotta fram era kärl

Under v 3-4 kommer vi att hämta hos de kunder som inte fick tömt under vecka 1-2. Tänk på att skaka era kärl innan tömningen för att undvika fastfrysning, lägg gärna en tidning, äggkartong eller liknande i  botten på framför allt matavfallstunnan efter tömning för att undvika fastfrysning. Har ni så mycket avfall att ni behöver sätta ut en extra säck ber vi er tillse att säckarna inte är för tunga, sätt hellre flera mindre säckar än en som är så tung så att vi inte kan lyfta den och/eller spricker när vi skall hämta den.

Tänk även på att skotta bort snön vid och på kärlen och sanda/salta så blir sophämtaren glad och ni riskerar inte att bli utan hämtning. Tack för ert tålamod med den uteblivna hämtningen, vi hoppas att vi slipper nya oväder i vinter och ser framemot våren!

Nyhetsarkiv