Slamtömning

Enligt gällande föreskrifter ska tömning av slamavskiljare (t ex trekammarbrunn, minireningsverk, köksbrunn) och slutna tankar ske minst en gång per år. Tömning får endast utföras av Ökrabs entreprenör Ragn-Sells. Du får alltså inte kontakta någon annan aktör för tömning.

Jordbruksfastigheter kan få tillstånd att sprida slam från slamavskiljare på egen mark efter prövning hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Tänk även på att beställa en sluttömning av den gamla brunnen före inkoppling på det kommunala avloppsnätet eller vid inkoppling av nytt enskilt avlopp. 

Är brunnen lätt att hitta?

När det är dags för slamtömning är det viktigt att du märker ut din brunn/tank så att chauffören, även om han inte varit på din fastighet tidigare, lätt hittar rätt brunnslock. 

Enklaste sättet är kanske att knyta fast en plastkasse på en pinne och sätta ned vid de aktuella brunnslocken. Det är också bra om du kan skriva fastighetsbeteckningen så är det en extra kontroll för chauffören att han är på rätt fastighet.

Behöver du extra tömning?

Extra tömning utförs efter beställning hos Ökrab, 0414-285 70 eller Ragn-Sells, 0414-141 60. Ej akut tömning kan även beställas här på hemsidan via Anmäl själv.

Får du fullt eller stopp i avloppet under kvällar och helger, och är i akut behov av slamtömning, kan tömning beställas via Ragn-Sells jourtelefon, 040-28 23 26. 

Ragn-Sells jourtelefon

Vid behov av akut slam-
tömning under kvällar 
och helger

040-28 23 26