Ökrabs styrelse

Ökrabs styrelse består av förtroendevalda politiker från Simrishamns och Tomelilla kommuner. Nuvarande styrelsesammansättning gäller fram till 2019.

Ökrabs styrelse:

Siv Bildtsén (mp), ordförande, Simrishamn
Bertil Fredlund (m), ledamot, Tomelilla
Jan-Erik Andersson (s), ledamot, Tomelilla
Tommy Arvastsson (s), ledamot, Simrishamn
Christer Akej (m), ledamot, Simrishamn
Mats Josephson (mp), suppleant, Tomelilla
Axel Olsson (s), suppleant, Tomelilla
Edward Diab (m), suppleant, Simrishamn
Alf Olle Olsson (öp), suppleant, Simrishamn
Mats Carlsson (c), suppleant, Simrishamn

Lekmannarevisorer:

Ann-Marie Louison (c), Simrishamn
Thomas Leandersson (c), Tomelilla

Kommunernas ombud:

Karl-Erik Olsson (s), Simrishamn
Leif Sandberg (c), Tomelilla