Nyhetsarkiv

Vägarbete på Gamla vägen

Vägarbetet på Gamla vägen i Simrislund påverkar avfallshämtningen.

På grund av ett vägarbete på Gamla vägen i Simrislund har sophämtning inte kunnat utföras. Vägarbetet beräknas pågå till vecka 47. För att hämtningen ska fungera ber vi berörda kunder att ställa ut sina sopkärl till Branteviksvägen senast kl 6.00 fredagar jämna veckor när ni är berörda av detta arbete. 

För er som inte fick tömt fredag vecka 40 kommer vi att göra ett nytt försök fredagen den 13 oktober. Ställ då ut kärlen senast kl 6.00 mot Branteviksvägen så kommer vi att göra ett nytt försök då.

Samma placering gäller även vid hämtning av trädgårdsavfallskärlen. Ställ ut kärlen till Branteviksvägen senast kl 6.00 på torsdagar jämna veckor så länge vägarbetet pågår.