Nyhetsarkiv

Tips för fastfruset avfall

Undvik att era sopor fryser fast i kärlen

Under den kalla årstiden händer det att avfallet fryser fast i kärlet och gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt. Det bästa sättet att undvika detta är att se till att  både kärlet och påsarna är torra. Försök lösgöra påsarna inför tömningen genom att skaka kärlet eller stöta ett kvastskaft eller liknande mot påsarna. Lossnar de inte är det bra om man har möjlighet att ställa in kärlet i ett varmgarage eller liknande tills det tinat upp

För att undvika fastfrysning är det bra att tänka på följande:

  • Det är extra viktigt att låta matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.

  • Låt gärna matavfallspåsen stå utomhus och frysa till en stund, t.ex. ovanpå sopkärlet, innan du lägger den i kärlet. Då förhindras att kondens bildas som gör att påsen fryser fast i kärlet.

  • Lägg äggkartonger av papper eller hopknycklat tidningspapper i botten av kärlet. På så sätt blir det lite luft mellan påsarna och kärlets botten.

  • Håll kärlet rent! Ett torrt och rent kärl minskar risken för fastfrysning.

Bra att veta!

Chaufförerna har ingen möjlighet eller ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlen. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Det är fastighetsägarens ansvar att paketera avfallet på ett sådant sätt att tömningen av kärlen fungerar tillfredsställande även på vintern. Det är även fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfruset avfall före tömningen.