Succé för sladdjakten!

Skolbarn samlade in 2294 kg elavfall

Varje år hamnar ca 500 ton elavfall som sladdar, batterier och småelektronik i soptunnan istället för att samlas in som farligt avfall. För att motverka att farligt avfall hamnar i soptunnorna har Ökrab under de senaste 2 åren utmanat skolbarnen på Österlen på en "Sladdjakt" för att hindra avfallet att hamna i soptunnorna.

Årets tävling är nu avgjord och den vinnande klassen blev i år Åk 5 från Piratenskolan, Kivik. Klassen samlade in hela 841 kr vilket är nästa dubbelt så mycket som hela tävlingen inbringade 2018. Totalt samlade 8 klasser in hela 2295 kg elavfall som lämnats till Sysavs anläggning i Måsalycke för vidare behandling.

Vi tackar alla härliga barn som gjort en fantastisk insats för ett grönare Österlen! Som tack för besväret kommer alla skolklasser att få ett bidrag till sin klasskassa, vinnaren kommer att få hela 10.000 kr till sin kassa. 

Vi uppmanar redan nu alla klasser att börja samla inför 2020, Sladdjakten återkommer vintern 2020.