Nyhetsarkiv

Störningar i sophämtningen på landsbygden

Snö och blåst ställer in hämtningen

På grund av att småvägar fnyker samman och ny snö kommer har vi svårt att utföra sophämtningen på landsbygden för närvarande. Skulle ni inte få tömt på er ordinarie tömningsdag så sätt en extra säck vid er nästa ordinarie tömningsdag så hämtar vi allt när vi kommer till er då. Förseningar förekommer även i tätorterna men lät kärlen stå framme så tar vi dem så fort vi kan, skotta och sanda till kärlen så blir vårt jobb mycket lättare.