Renhållningstaxa 2020

Ökrabs taxor billigast i Skåne

Simrishamns och Tomelilla kommuner har antagit Ökrabs förslag till renhållningstaxa för 2020. Då index för årets höjts med 3% samtidigt som förbränningsskatt införs from 1 april 2020 tvingas Ökrab justera taxorna efter detta. Höjningen innebär att villaägare med standardabonnemang betalar 1705 kr per år vilket är en höjning med 50 kr mot 2019 års taxa.

Även kunder med enskild slamanläggning har fått en mindre höjning 2020. Avgiften för den årliga slamtömningen har höjts från 983 kr till 1012 kr per år. Ökrab har dock tvingats att göra en större justering när det gäller kunder som har avstånd över 25 m till deras anläggning, detta beroende på ökade kostnader mot entreprenören. Hittills har dessa kunder betalat 20 kr per extra meter slang som behövs. Denna avgift höjs tills 113 kr per extra meter slang. Vi uppmanar samtliga berörda kunder att förbereda sina anläggningar så att entreprenören kan köra fram sin bil så nära brunnen att denna extra avgift undvikes. 

Renhållningstaxan för 2020 kan ni läsa här