Passersystem införs på återvinningscentralerna

Under december införs passersystem på Åvc

Fr.o.m december månad kommer Sysav att införa ett inpasseringsssystem vid återvinningscentralerna i Måsalycke, Simrishamn och Tomelilla. Anledningen till detta är ökade problem med hot och våld vid Sysavs anläggningar.

För att kunna komma in på anläggningarna kommer kunderna att legitimera sig via sitt körkort i en automat vid infarten på anläggningarna. Företag kommer att legitimera sig via sitt kundkort.

Privatpersoner kommer som tidigare att få lämna sitt avfall kostnadsfritt och fritt antal besök gäller.

Mera information finns på Sysavs hemsida. Frågor kan även ställas till Sysavs kundtjänst, 040-6351800