Nyhetsarkiv

På måndag kör vi igång!

Den 1 april händer det mycket nytt på Österlen, bl.a. nya miljövänligare renhållningsfordon och matavfallsinsamling hos alla.

 

Ny entreprenör och nya fordon

Ragn-Sells har under många år utfört insamlingen av hushållsavfall och slamtömning hos oss på Österlen, men den 31 mars 2017 upphör en del av deras uppdrag. Från och med den 1 april blir det istället RenoNorden, med sina röda sopbilar, som kommer att samla in hushållsavfallet i våra båda kommuner.

Ragn-Sells har fått fortsätt uppdrag att sköta slamtömningen.

Biogasdrivna fordon

Både sopbilarna och slambilarna kommer att använda biogas som drivmedel. Ett stort steg för miljön på Österlen!

Samma hämtningsdagar som tidigare

Det kommer inte att bli några ändrade hämtningsdagar i samband med att RenoNorden tar över den 1 april. Samma hämtningsdagar som tidigare gäller alltså även efter den 1 april.

Nya kärl på landsbygden och i fritidsbyarna

Nu har vi infört matavfallsinsamling hos alla, dvs. även på landsbygden och i fritidsbyarna. I dessa områden kommer ett 370-liters kärl som är indelat i två fack att användas - ett fack för matavfall och ett för restavfall. På måndag, den 3 april, kommer de nya kärlen att börja tömmas.

Insamlingen av de gamla sopkärlen påbörjas också på måndag och kommer att pågå under några månader framöver. 

I tätorterna sker ingen förändring utan här fortsätter man som tidigare att använda separata kärl för matavfall och restavfall, dvs. ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall. 

Läs mer om de nya kärlen här